S-ознаке

S-ознаке (фразе, изрази) су дефинисане четвртим анексом упутства Европске уније 67/548/EEC: Савети за безбедно руковање са опасним супстанцама и препаратима. Листа је обједињена и публикована у упутству 2001/59/EC, где могу да се нађу и преводи на друге језике који се користе у Европској унији. Ове ознаке су међународно усвојене, не само у Европи и постоје напори да се листа усклади у целом свету.

други језици