Neuračunljivost

Neuračunljivost je krivičnopravni institut koji predstavlja jedan od osnova isključenja krivične odgovornosti. Učinilac koji izvrši krivično delo u stanju neuračunljivosti ne može se smatrati odgovornim. Uračunljivost učinioca se pretpostavlja dok se neuračunljivost dokazuje.

Metode utvrđivanja

U krivičnopravnoj teoriji postoje tri metoda utvrđivanja da je neko lice neuračunljivo:

  • Biološki metod (u obizir uzima određena abnormalna psihička ponašanja)
  • Psihološki metod (za njega su merodavne samo posledice ili poremećaji do kojih dolazi na psihološkom planu)
  • Mešoviti metod koji kombinuje prethodna dva, to jest zahteva i uzrok i posledicu i prihvaćen je u krivičnom pravu Srbije.
други језици