Količina supstance

Količina supstance ili količina materije je standardno definisani kvantitet koja meri veličinu jednog ansambla jedinki, kao što su atomi, molekuli, elektroni, ili druge čestice. Ponekad se naziva hemijskm količinom. Međunarodni sistem jedinica (SI) definiše količinu supstance kao vrednost koja je proporcionalna prisutnom broju elementarnih čestica.

Količina supstance se označava sa n, a njena SI merna jedinica je mol. Mol je količina supstance koja sadrži isto toliko jedinica (čestica) koliko ima atoma u 12 g (0.012 kg) ugljenikovog izotopa 12C.[1][2] Konstanta proporcionalnosti je inverzna Avogadrovoj konstanti,[3] čija vrednost je 6,022,140,857(74)×1023.[4] Njena jedinica je 1/mol, i ona povezuje molarnu masu količine supstance sa njenom masom. Stoga se količina supstance uzorka izračunava kao masa podeljena sa molarnom masom supstance.

Količina substance se javlja u termodinamičkim odnosima kao što je zakon idealnih gasova, i u stehiometrijskim relacijama između reagujućih molekula kao u zakonu umnoženih masenih odnosa.

Još jedna jedinica količine supstancije u upotrebi u hemijskom inženjerstvu u SAD je funta-mol, sa simbolom lb-mol.[5][6] Jedna funta-mole je 453,592,37 mol.

Formula za količinu supstance glasi:

Pri čemu je:

OznakaZnačenjeIznos i merna jedinica
nkoličina supstance? mol
mmasa materije? g
Mmolarna masa materije(Ar ili Mr) gmol-1
Nbrojnost materije? (nema merne jedinice)
LAvogadrova konstanta6,022•1023 mol-1
V0zapremina supstance pri standardnim uslovima (0 °C, 101325 Pa)? dm3
Vmmolarna zapremina supstance22,4 dm3 mol-1

Napomena: ? označava vrednost koja zavisi od konteksta.

други језици
العربية: كمية مادة
Bahasa Indonesia: Jumlah zat
Bahasa Melayu: Amaun bahan
Bân-lâm-gú: Bu̍t-chit-liōng
беларуская: Колькасць рэчыва
Boarisch: Stoffmengan
brezhoneg: Kementad danvez
Deutsch: Stoffmenge
eesti: Ainehulk
Esperanto: Materikvanto
hrvatski: Množina tvari
日本語: 物質量
한국어: 물질량
latviešu: Vielas daudzums
Nederlands: Stofhoeveelheid
Nordfriisk: Mengde
norsk nynorsk: Stoffmengd
Plattdüütsch: Stoffmengde
Simple English: Amount of substance
slovenčina: Látkové množstvo
srpskohrvatski / српскохрватски: Količina tvari
吴语: 物质个量
中文: 物质的量
文言: 物量
粵語: 物質量