Archezoa

Archezoa је назив за еукариотско царство, које је у науку увео Томас Кавалије-Смит. Ово царство би обухватало све оне еукариотске организме филогенетски настале пре настанка митохондрија. Све ове групе се налазе у бази филогенетских стабала нацртаних на основу података о разликама у рибозомалној РНК. Кавалије-Смит је у ово царство убројио следеће групе еукариота:

  1. Archamoebae (укључујући и групе Pelobionta и Mastigamoebae)
  2. Metamonada (укључујући и групе Diplomonada, Oxymonada и Retortamonada)
  3. Parabasalia
  4. Microsporidia

Царство обухвата једноћелијске фаготрофне или микропиноцитотске еукариоте који не врше фотосинтезу, и немају ћелијски зид у трофичкој фази живота. Заједничке карактеристике представника овог царства су и присуство 70S рибозома, а одсуство одређених ћелијских органеламитохондрија, пластида, Голџи комплекса, пероксизома и хидрогенозома. Новијим истраживањима показано је да су све ове групе углавном несродне, настале од предака који су поседовали митохондрије, и да имају другачију позицију на филогенетским стаблима нацртаним на основу других гена. Царство Archezoa стога није прихваћено. Сам аутор-„оснивач" царства, Кавалије-Смит, је написао: „ако је одсуство митохондрија, пероксизома и диктиозома у ова три филума резултат независних секундарних губитака не постоји оправдање за њихово груписање у засебно царство"[1].

Класификација царства

класификација према Cavalier-Smith (1993)[1]
домен Eukaryota
царство ArchezoaCavalier-Smith 1983 stat. nov. et emend. 1987
филум Archamoebae
филум Metamonada
филум Microsporidia
класификација према Cavalier-Smith (1998)[2]
домен Eukaryota
царство Protozoa
потцарство ArchezoaCavalier-Smith 1983 emend.
филум Metamonada
филум Trichozoa
класификација према Cavalier-Smith (2002)[3]
домен Eukaryota
царство Protozoa
потцарство Corticata
инфрацарство Excavata
натфилум Archezoa stat. nov.
филум Metamonada
филум Parabasalia
други језици
العربية: أرتشيزوا
català: Arquezous
čeština: Archezoa
English: Archezoa
español: Archezoa
français: Archezoa
interlingua: Archezoa
日本語: アーケゾア
한국어: 아케조아
português: Archezoa
svenska: Archezoa