Хармонијска средина

Хармонијска средина је најмања од четири познате бројевне средине.

Математички запис

други језици