Спортска социологија

Спортска социологија је специјална грана социологије која се бави истраживањем укрштања подручја спорта, науке о спорту и социологије. Она је уско повезана са науком, која се бави истраживањем социјалног дејства у спорту, као и дејства социјалних промена, у којима је спорт релевантан. Она је дисциплина која се темељи на теорији и строго поступа емпиријски.

други језици