Спортска социологија

Спортска социологија је специјална грана социологије која се бави истраживањем укрштања подручја спорта, науке о спорту и социологије. Она је уско повезана са науком, која се бави истраживањем социјалног дејства у спорту, као и дејства социјалних промена, у којима је спорт релевантан. Она је дисциплина која се темељи на теорији и строго поступа емпиријски.

Осврт

Спортска социологија је највише раширена у САД-у. Од 1980. године важи као субдисциплина науке о спорту и социологије у Аустрији, од 1970. године у Немачкој. Интернационално удружење социологије спорта је основано 1967. Генерални секретар (касније председник) био је Гинтер Лишен. Од 1960. године је појам „ спортска социологија “ замењен синонимом „социологија спорта “. Прву уводну књигу „Социологија спорта “ је написао Хајнц Рисе 1921.

други језици