Решавање задатака

Решавање проблема се састоји од употребе генеричке или ad hoc методе, на правилан начин, за проналажење решења задатака. Неке од развијених техника за решавање проблема користе се и у вештачкој интелигенцији, рачунарској науци, инжењерству, математици, медицини, итд  су у вези са менталним техникама решавања проблема проучаваним у психологији.

други језици