Рефлексија (програмирање)

У информатици, рефлексија је способност неког рачунарског програма за испитивање (види тип интроспекције) и измену своје структуре и понашања (конкретно вредности, мета-податке, особине и функције) у рантајму.[1]

други језици