Ортоснимак

Ортоснимак је аероснимак неког дела терена, који је геометријски коригован („орторектификован“). Размера оваквог снимка једнака је у свим његовим деловима, што значи да су карта и ортоснимак истог подручја идентични. За разлику од обичног аероснимка, ортоснимак може бити коришћен за мерење правих растојања, због тога што представља прецизну слику дела Земљине површи.

Ортоснимци представљају основу географског информационог система (ГИС-а). Софтвери, као што су MapInfo, ArcGis или ArcInfo приказују ортоснимке, и омогућавају дигитализацију, или постављање одређеног садржаја на снимак. Такође, постоји неколико софтверских пакета који на снимке аутоматски постављају жељени садржај, са одређеним процентом тачности.

Ортоснимак

Аероснимак и дигитални ортоснимак

Ортоснимак је аероснимак, који је планиметријски коригован. На тај начин уклоњене су све деформације проузроковане оптичким деловима камере, тилтом и разликама у висинама. За разлику од топографских карата, ортоснимци садрже све детаље који се у датој размери и резолуцији могу уочити. Од класичних аероснимака бољи су због чињенице да имају исту размеру у свим деловима снимка (због своје ортогоналне пројекције) и могућности директног мерења. Због тога се ортоснимци могу користити као основа за израду топографских карата. Такође, ортоснимци имају велику употребу у даљинској детекцији.

Ортоснимци се сада формирају скенирањем аероснимака и њиховим превођењем у растерску фотографију. Затим се на растер додаје дигитални модел терена, тако што се тачкама додаје њихова надморска висина, чиме се добијају висинске разлике. Постављањем контролних тачака на аероснимак, помоћу стереомодела могуће је прерачунати геометријске деформације. Снимак се ректификује и георефернцира употребом математичких модела, чиме се уклањају деформације које изазивају тилт, топографија, атмосфера и оптички делови камере.

други језици
العربية: اورتوفوتو
dansk: Ortofoto
Deutsch: Orthofoto
eesti: Ortofoto
English: Orthophoto
español: Ortofotografía
euskara: Ortoargazki
italiano: Ortofotografia
norsk: Ortofoto
polski: Ortofotomapa
português: Ortofotografia
srpskohrvatski / српскохрватски: Ortosnimak
svenska: Ortofoto
Türkçe: Ortofoto harita
українська: Ортофотографія
中文: 正射影像