Оптичка астрономија

Оптичка астрономија је грана посматрачке астрономије која обухвата разна телескопска посматрања светлости видљиве људским оком, односно електромагнетно зрачење из оптичког (видљивог) дела спектра. Оптичка астрономија укључује снимање фотографија објеката, мерење количине светлости која долази са објекта (фотометрија), мерење расподеле интензитета светлости зависно од њене таласне дужине (спектроскопија), мерење поларизације светлости (полариметрија). Оптичка или видљива астрономија такође укључује посматрање неба голим оком, без телескопа.

други језици