Милохиоидни мишић

Милохиоидни мишић

Милохиоидни мишић (лат. musculus mylohyoideus) је парни натхиоидни мишић врата, који припада средњем слоју предње групе његове мускулатуре. Простире се од тзв. милохиоидне линије на телу доње вилице до подјезичне кости и до средине пода усне дупље где се спаја са аналогним мишићем супротне стране. Заправо, између два мишића се налази фиброзна преграда, која се простире од брадне бодље до тела хиоидне кости.[1][2][3]

Оба милохиоидна мишића, заједно са дигастричним и гениохиоидим мишићним влакнима, учествују у изградњи пода усне дупље и остварују контакт са подвиличном пљувачном жлездом.

Инервација потиче од милохиоидног живца, који представља грану доњовиличног нерва. Дејство мишића зависи од тачке ослонца и огледа се у подизању подјезичне кости (током гутања и говора), подизању пода усне дупље и језика, а такође учествује у спуштању доње вилице и процесу отварања уста.

Извори

  1. ^ Славољуб В. Јовановић, Надежда А. Јеличић (2000). Анатомија човека – глава и врат. Београд: Савремена администрација. ISBN 86-387-0604-9. 
  2. ^ Славољуб В. Јовановић, Нева Л. Лотрић (1987). Дескриптивна и топографска анатомија човека. Београд, Загреб: Научна књига. 
  3. ^ Susan Standring, ур. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 изд.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9.