Миленијумска декларација Организације уједињених нација

Амблем Организације Уједињених нација

Миленијумска декларација је резолуција Уједињених нација, усвојена на 8. пленарном заседању 8. септембра, 2000, са осам главних развојних циљева. Примена декларације је разматрана на Светском самиту 2005.