Дијаграм протока података

Пример ДПД-а.[1]

Дијаграм протока података (ДПД) представља графичку репрезентацију "протока" података кроз неки информациони систем, која обликује његове процесе. ДПД се често користи као почетни корак у креирању прегледа система без залажења у детаље.[2] ДПД се такође може користити и за визуализацију обраде података.[3]

ДПД показује које ће тачно информације представљати улаз а које излаз из система, како ће се подаци кретати кроз систем и где ће бити ускладиштени. ДПД не залази у временско трајање самог процеса или у то да ли ће се процеси извршавати секвенцијално или паралелно, за разлику од традиционалног, структуираног дијаграма контороле података, чији је фокус баш на самој контроли улазних података.[тражи се извор]

други језици