Бакус–Наурова форма

У рачунарству, Бакус–Наурова форма (Бакусова нотација или БНФ) је мета језик који се користи за изражавање контекстно слободних граматика: то је формални начин да се опишу формални језици.

Џон Бакус и Питер Наур, су развили контекстно слободну граматику да би дефинисали синтаксу програмских језика, користећи две групе правила: тј, лексичка правила и синтаксичка правила.

БНФ је широм коришћена нотација за граматике програмских језика, листа инструкција и комуникацијских протокола, као и нотација за представљање граматика свакодневног језика. У Бакусовој нотацији синтакса програмског језика описује се помоћу коначног скупа металингвистичких формула (МЛФ).

Постоје многа проширења и варијанте БНФ-а.

други језици