The American Economic Review

The American Economic Review është një revistë akademike e fushës ekonomike që botohet 12 herë në vit nga Shoqata Ekonomike Amerikane. Revista u botua për herë të parë në vitin 1911, dhe konsoderohet si një nga më prestigjozet e fushës.[1][2]

Artikuj dhe ese të famshme