Teknologjia e energjisë

Teknologjia e Energjisë është një shkencë inxhinierike ndërdisiplinore që ka të bëjë me përdorimin, rujatjen, transportin, konvertimin e energjisë nga mjedise ekologjike, të sigurta dhe fikase, me synimin që të sjellë efikasitet të lartë por pa shakaktuar dëme anësore për njerëzit, mjedisin dhe natyrën.