Prefiksi telefonik

Prefiksi është një numër që i është caktuar një shteti nga Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit dhe shërben për të kontaktuar me telefon shtetet specifike.

  • shiko dhe këtu

Shiko dhe këtu

Kodet (prefikset) lokalë telefonik të Shqipërisë

Other Languages