Pedagogjia speciale

Një shkollë speciale në Gjermani

Pedagogjia speciale ose Arsimi special (anglisht: Special education; frëngjisht: Éducation spécialisée; gjermanisht: Sonderpädagogik; italisht: Pedagogia speciale) është praktikë e edukimit të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore në një mënyrë e cila i merr parasysh nevojat dhe dallimet individuale të tyre. 

Other Languages