Ekonomia e Republikës së Maqedonisë

Ekonomia e Republikës së Maqedonisë

BVP: $17.26 miliard ( 2007)
BVP - shkalla reale e rritjes: 6.6% ( 2007)
BVP për banorë: $8,400 ( 2007)
BVP - i ndarë sipas sektorëve: bujqësia: 21.7%, industria: 32.6%, shërbime: 45.7% ( shtator 2006) Fuqia punëtore: 890,000 ( 2007)
Niveli i papunësisë: 35% ( 2007)
Popullsia nën moshën për punë: 30% ( 2005 )
Niveli i inflacionit (çmimi konsumatorë): 2% ( 2007)
Investime (rritja fikse): 18% e BVP ( 2007)
Buxheti:të ardhura : $2.381 miliard, shpenzime: $2.456 miliard,( 2007)
Borxhi publik: 26.1% nga BVP
Elektriciteti - prodhim: 5.935 miliard kWh ( 2006), harxhim: 8.929 miliard kWh (2006), eksport: 0 kWh (2003), import: 2.994 miliard kWh ( 2006)
Nafta - prodhimi: 0 fuçi/ditë ( 2005), konsumi: 20,000 fuçi/ditë ( 2005)
Bilanci i tanishëm kontabël: $ 5 milion ( 2007). Exporti: $2.844 miliard ( 2007), Eksporton: ushqim, cigare, hekur, çelik ... , Eksporton në : Serbi dhe Mal të Zi 23.2%, Gjermani 15.6%, Greqi 15.1%, Itali 9.9%, Bullgari 5.4%, Kroaci 5.2% ( 2006) Importi: $4.079 miliard ( 2007), Importon: makineri dhe pajisje, automobilë, kemikale, derivate, produkte ushqimore .... , Importon nga: Rusia 15.1%, Gjermania 9.8%, Sërbia dhe Mali i Zi 7.5%, Bullgaria 6.7%, Italia 6% ( 2006)

  • lidhje të jashtme

Lidhje të jashtme
Other Languages