Demografia e Kinës

Kina është një vend me popullsi të heshme. Të parët që u vendosën në Kinë ishin fiset nomade. Së pari u vendosën nëpër luginat e lumenjve, e më vonë u shpërndanë edhe në viset tjera të Kinës. Kinezët qyshe herët arritën një shkallë të lartë kulturore dhe ekonomike. Shumë më herët se evropianët kanë njohur : busollën, gjilparën magnetike, barutin, porcelanin, letrën shtypin etj. Ata ndërtuan shumë tempuj, godina etj. Njëri ndër më të njohura është Muri kinez, i ndërtuar në shekullin e III para erës së re.

Kina ka 1,330,044,544 (qershor 2008 vlerësim.)[1]

Lëvizja e popullsisë së Kinës 1961-2003

Struktura moshore

nga 0-14 vjet: 20.1% (meshkuj 142,085,665/femra 125,300,391)

nga 15-64 vjet: 71.9% (meshkuj 491,513,378/femra 465,020,030)

65 e më tepër vjet: 8 % (meshkuj 50,652,480/femra 55,472,661) (2008 vler.)[1]

  • Mosha mesatare:

e përgjithshme: 33.6 vjet

meshkuj: 33.1 vjet

femra: 34.2 vjet (2008 vlersim)[1]

Other Languages