Demografia e Kinës

Kina është një vend me popullsi të heshme. Të parët që u vendosën në Kinë ishin fiset nomade. Së pari u vendosën nëpër luginat e lumenjve, e më vonë u shpërndanë edhe në viset tjera të Kinës. Kinezët qyshe herët arritën një shkallë të lartë kulturore dhe ekonomike. Shumë më herët se evropianët kanë njohur : busollën, gjilparën magnetike, barutin, porcelanin, letrën shtypin etj. Ata ndërtuan shumë tempuj, godina etj. Njëri ndër më të njohura është Muri kinez, i ndërtuar në shekullin e III para erës së re.

Kina ka 1,330,044,544 (qershor 2008 vlerësim.)[1]

Lëvizja e popullsisë së Kinës 1961-2003
Other Languages