AIDA

AIDA - term, shkurtesë për çështje Marketingu me domethënje: Attention, Interes, Desire dhe Action (Vëmendje, Intersim, Dëshirë dhe Veprim).

Marketing skema AIDA është zhvilluar nga Lavidge dhe Steiner në vitin 1961, që në fakt paraqet një skemë se si të reklamohet dhe shitet puna e supozuar.


Other Languages
azərbaycanca: AIDA (marketinq)
български: AIDA (маркетинг)
čeština: AIDA
Deutsch: AIDA-Modell
español: AIDA
日本語: AIDMA
lietuvių: AIDA
latviešu: UIVR
Nederlands: AIDA-model
norsk: AIDAS
svenska: AIDA
українська: AIDA
中文: AIDMA