Wireless Markup Language

Wireless Markup Language (kratica WML) je označevalni jezik za opis strani za dostop preko WAP-naprav. Jezik temelji na XML.

Primer:

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//PHONE.COM//DTD WML 1.1//EN"  "http://www.phone.com/dtd/wml11.dtd"><wml> <card id="main" title="Prva">  <p mode="wrap">Primer strani.</p> </card></wml>
Drugi jeziki