Razvedrilna matematika

Razvedrílna ali rekreatívna matemátika vsebuje mnogo matematičnih iger in lahko pokriva tudi področja, kot so logika in druge uganke z deduktivnim mišljenjem. Nekateri najbolj zanimivi problemi s tega področja ne zahtevajo znanja naprednejše matematike.

Vsebina razvedrilne matematike lahko vsebuje tudi drugo snov, kot je estetika matematike in svojske ali zabavne zgodbe in naključja o matematiki in matematikih. Njen največji prispevek je njena zmožnost zbujanja radovednosti in navdahnjenja za nadaljnje proučevanje matematike.

Razvedrilna matematika vsebuje področja, kot so magični kvadrati in raziskovanje fraktalov s pomočjo računalnikov.

Največja publikacija s tega področja je Journal of Recreational Mathematics.

Najpomembnejši zagovorniki razvedrilne matematike so:

  • Martin Gardner, avtor Matematičnih iger (Mathematical Games), rubrike v reviji Scientific American, ki že dolgo obstaja
  • Douglas Richard Hofstadter
  • John Horton Conway
  • Henry Ernest Dudeney
  • Clifford A. Pickover, avtor več knjig o razvedrilni matematiki
  • Piet Hein
  • Samuel Loyd
  • Walter William Rouse Ball
  • Raymond Smullyan
  • H.S.M. »Donald« Coxeter
Drugi jeziki