Poimenovanje astronomskih teles

Poimenovanje astronomskih teles poteka pod nadzorom Mednarodne astronomske zveze (International Astronomical Union – IAU), ki jo kot krovno telo na tem področju priznavajo skoraj vsi astronomi na svetu. Način imenovanja je odvisen od vrste nebesnega telesa.

Imena zvezd

Glavni članek: Poimenovanje zvezd.

Zvezde v splošnem nimajo svojih imen, razen nekaterih, ki so nastala v preteklosti. Vsa ta imena, razen nekaterih izjem, imajo izvor v arabskem jeziku (kar kaže na velik vpliv Arabcev na astronomijo v zgodnjem srednjem veku).

S prostim očesom se na jasnem nočnem nebu vidi samo nekaj tisoč zvezd. Le toliko bi jih lahko v starih civilizacijah tudi poimenovali. V resnici ima imena samo od 300 do 350 zvezd. To so najsvetlejše zvezde, ki predstavljajo najbolj značilne predele ozvezdij. Imen zvezd je precej več od zvezd, ki so nosilke imena. Na primer zvezda Severnica ima v vsaki kulturi svoje ime.

Z uporabo sodobnih daljnogledov se je število znanih zvezd zelo povečalo. Običajno so vnešene v zvezdne kataloge. Stari katalogi so označevali zvezde samo z oznako ozvezdja in grško črko. Takšno poimonovanje je uvedel Bayer v svoji Uranometrii iz leta 1603.

Sodobni zvezdni katalogi se izdelujejo s pomočjo računalnikov. Primer je katalog Sloan Digital Sky Survey, ki vsebuje 998 milijonov astronomskih teles. Telesom se običajno zelo natančno določi lega na nebu. Iz položaja se tvori oznaka telesa. Primer: SDSSp J153259.96-003944.1, kjer oznaka SDSSp določa katalog, ostalo pa so koordinate položaja.