Pogostost izotopa

Pogostost izotopa se nanaša na delež izotopa posameznega kemijskega elementa glede na vse prisotne atome tega elementa na npr. Zemlji.

Če poznamo razmerje med posameznimi izotopi določenega elementa, lahko izračunamo njegovo povprečno atomsko maso, ki jo najdemo v perodnem sistemu.


Kemijski priborTa članek s področja kemije je škrbina. Pomagaj Wikipediji in ga .
Drugi jeziki