Natrijev cianid

Natrijev cianid
Sodium cyanide bonding
Sodium cyanide space filling
Identifikatorji
Številka CAS 143-33-9
PubChem 8929
UN število 1689
RTECS število VZ7525000
SMILES
InChI
ChemSpider 8587
Lastnosti
Molekulska formula NaCN
Molekulska masa 49,072 g/mol
Videz bela trdnina
Vonj blago po mandeljnih
Gostota 1,595 g/cm3
Tališče

563,7 °C, 837 K, 1047 °F

Vrelišče

1496 °C, 1769 K, 2725 °F

Topnost ( voda) 48 g/100 mL (10 °C)
82 g/100 mL (34,7 °C)
Lomni količnik (nD) 1,452
Nevarnosti
Varnostni list ICSC 1118
EU klasifikacija Zelo strupeno T+ Dangerous for the Environment (Nature) N Corrosive C [1]
EU Index 006-007-00-5
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
4
0
 
R-stavki , ,
S-stavki , , , , , ,
Plamenišče nevnetljiv
LD50 5,8–15 mg/kg (peroralno pri miših in podganah) [2]
Sorodne snovi
Drugi kationi kalijev cianid
Sorodne snovi vodikov cianid
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Natrijev cianid je anorganska spojina s formulo NaCN. Gre za belo snov, topno v vodi. Cianid ima veliko afiniteto do kovin, kar je vzrok visoke toksičnosti te soli. Tudi njegova poglavitna uporaba v pridobivanju zlata temelji na visoki reaktivnosti s kovinami. Pri reakciji s kislinami se tvori strupen plin vodikov cianid.

Pridobivanje in kemijske značilnosti

Natrijev cianid se pridobiva z reakcijo vodikovega cianida z natrijevim hidroksidom: [3]

HCN + NaOH → NaCN + H2O

Svetovna proizvodnja v letu 2006 je bila ocenjena na 500.000 ton.

V preteklosti se je uporabljal Castner–Kellnerjev proces, ki temelji na reakciji natrijevega amida z ogljikom pri povišani temperaturi.

NaNH2 + C → NaCN + H2

Struktura trdnega NaCN je sorodna strukturi natrijevega klorida. [4]Tako anioni kot kationi so šestkoordinatni. Kalijev cianid (KCN) ima podobno strukturo. Vsak natrijev kation (Na+) tvori 2 vezi π z dvema CN-skupinama in po dve ukrivljeni vezi Na---CN in Na---NC. [5]

Ker sol NaCN nastane iz šibke kisline, nastane s hidrolizo ponovno HCN; iz vlažne trdnine uhajajo majhne količine vodikovega cianida, ki ima vonj po grenkih mandeljnih (tega vonja ne zazna vsakdo, kar je odvisno od genetske predispozicije [6]). NaCN hitro reagira z močnimi kislinami, pri tem se sprošča HCN. Ta nevarni proces predstavlja znatno tveganje, povezano z natrijevim cianidom. Detoksifikacija poteka s pomočjo vodikovega peroksida (H2O2), pri čemer nastaneta NaOCN in voda: [3]

NaCN + H2O2 → NaOCN + H2O
Drugi jeziki
bosanski: Natrij-cijanid
čeština: Kyanid sodný
Deutsch: Natriumcyanid
Esperanto: Natria cianido
Кыргызча: Натрий цианиди
Nederlands: Natriumcyanide
polski: Cyjanek sodu
português: Cianeto de sódio
srpskohrvatski / српскохрватски: Natrijum cijanid
српски / srpski: Natrijum cijanid
svenska: Natriumcyanid
اردو: Sodium cyanide
Tiếng Việt: Natri xyanua
中文: 氰化钠