Morganatska zakonska zveza

Morganatska zakonska zveza, zakonska zveza, v kateri žena po svojem rojstvu ni iz enako visokega družbenega stanu kot mož.

Otroci, rojeni v morganatski zakonski zvezi, so bili prikrajšani pri dedovanju.

  • vir

Vir

  • Veliki splošni leksikon. Ljubljana: DZS. 1998. 77087744. 
Drugi jeziki