Monotonost

Naraščajoča funkcija. Na levi in desni je strogo naraščajoča, v sredini pa ne narašča.
Padajoča funkcija. Na levi in desni je strogo padajoča, v sredini pa ne pada.
Nemonotona funkcija

Monotónost je v matematiki značilnost, da funkcija (lahko tudi zaporedje ali aritmetična operacija) povsod narašča ali pa povsod pada. Takšna funkcija je monotóna fúnkcija.

Drugi jeziki