Hodograf

Družina krožnih hodografov z enako polno energijo za Keplerjev problem določanja gibanja dveh točkastih teles, na kateri deluje sila obratno sorazmerna s kvadratom njune medsebojne razdalje. Ta družina odgovarja eni družini Apolonijevih krožnic in σ izoploskvam bipolarnih koordinat. V tem smislu so takšni hodografi prikaz vektorja gibalne količine.

Hodográf (starogrško ὁδός: odōs – pot, tir, gibanje, premik, smer + γράφω: grāpho – pisati, rezljati, risati) je v (klasični) mehaniki zvezna krivulja (diagram), ki prikazuje vektorsko vizualno predstavitev gibanja telesa ali tekočine. Je geometrijsko mesto točk povezav konic spremenljivega vektorja hitrosti točkastega telesa s poljubno izbrano nepomično točko.[1][2] Lega poljubnih prikazanih podatkov na takšnemu diagramu je sorazmerna s hitrostjo gibajočega se telesa. Imenuje se tudi diágram hitrósti. Verjetno ga je rabil že James Bradley. Za praktično rabo pa ga je v glavnem razvil William Rowan Hamilton, ki je o njem leta 1846 napisal poročilo v Proceedings of the Royal Irish Academy.

Uporaba

Fizika in astronomija

Uporablja se v fiziki, astronomiji in mehaniki tekočin za prikaz deformacij materialov, gibanj planetov, oziroma katerihkoli podatkov, ki obsegajo hitrosti različnih delov teles.

Hodograf je rešitev homogene linearne navadne diferencialne enačbe 1. reda:

kjer je razmerje med silo in maso telesa, kar je drugi Newtonov zakon.[3] Če je dana kot funkcija časa , hitrosti ni težko določiti. V večini primerov pa je funkcija lege telesa , zaradi česar je problem težji. Če je tir telesa znan, ni težko poiskati hodograf z odvodom po času.

Meteorologija

Prikaz hodografa vetrov v zgornjih plasteh ozračja iz radiosonde, NOAA

Hodografi se v meteorologiji uporabljajo za prikaz vetrov, ki pihajo v Zemljinem ozračju. Prikazani so v polarnih koordinatah, kjer je smer vetra nakazana s kotom od središčne osi, njegova jakost pa z razdaljo od središča. Na sliki so na dnu vrednosti vetra na štirih višinah od zemeljskega površja. Prikazane so z vektorji do . Smer je prikazana v zgornjem desnem kotu.

S hodografi in termodinamskimi diagrami, kot je npr. tefigram, lahko meteorologi izračunajo:

  • vetrni strig: črte, ki združujejo skrajne meje zaporednih vektorjev, prikazujejo spremembo smeri in vrednost vetra v plasti ozračja. Vetri strig je pomembna količina pri nastanku neviht in prihodnjem razvoju vetrov v teh plasteh.
  • turbulenco: vetrni strig nakazuje možno turbulenco, ki je lahko usodna za letalstvo.
  • temperaturno advekcijo: sprememba temperature v plasti zraka se lahko izračuna iz smeri vetra v tej plasti in smeri vetrnega striga z naslednjo plastjo. Na severni polobli je topel zrak na desni vetrnega striga med plastmi v ozračju. Na južni polobli velja nasprotno (glej toplotni veter). V hodografu na sliki se vektor vetra z jugozahoda sreča z desno stranjo vetrnega striga, kar pomeni toplo advekcijo in zaradi tega segrevanje zraka v tej plasti.
Drugi jeziki
català: Hodògrafa
Deutsch: Hodograph
English: Hodograph
español: Hodógrafa
eesti: Hodograaf
français: Hodographe
Հայերեն: Հոդոգրաֆ
日本語: ホドグラフ
қазақша: Годограф
norsk nynorsk: Hodograf
polski: Hodograf
português: Hodógrafo
русский: Годограф
svenska: Hodograf
українська: Годограф
中文: 速端曲線