Grofija Flandrija

Grofija Flandrija
Graafschap Vlaanderen
fevd Francoskega kraljestva

918–1405/1795
Zastava Grb
Grofija Flandrija leta 1350
Glavno mesto Bruges, kasneje Gent in Lille
Jeziki starofrizijski, staronizozemski, srednjenizozemski, nizozemski, flandrijski, starofrancoski, srednjefrancoski, pikardaki
Religija rimokatoliška, protestantska
Vlada fevdalna monarhija
flandrijski grof
 -  918–958/962–965 Arnulf I. Flandrijski
 -  1405–1419 Ivan Neustrašni
Zgodovinsko obdobje srednji vek
 -  fevd podeljen grofu Balduinu I. Flandrijskemu 862
 -  pridobitev vojvode Filipa Debelega 1384
 -  zdržena z Vojvodino Burgundijo v Burgundijsko Nizozemsko 1405
Danes del Zastava Belgije  Belgija
Zastava Nizozemske  Nizozemska
Zastava Francije  Francija

Grofija Flandrija ( nizozemsko Graafschap Vlaanderen, francosko Comté de Flandre) je bila zgodovinska grofija na Nizozemskem. Od leta 862 so bili flandrijski grofje eni od prvotnih dvanajst pairov Francoskega kraljestva. Flandrijske posesti okoli Genta, Brugesa in Ypresa so več stoletij spadale med najvplivnejše evropske regije.

Do leta 1477 je bilo pod francosko suverenostjo samo ozemlje zahodno od reke Šelde, ki se je imenovalo Kraljeva Flandrija (nizozemsko Kroon-Vlaanderen, francosko Flandre royale). Poleg tega ozemlja so flandrijski grofje od 11. stoletja posedovali tudi ozemlje na drugem bregu Šelde, ki je bilo fevd Svetega rimskega cesarstva in se je imenovalo Cesarska Flandrija (holandsko Rijks-Vlaanderenor, francosko Flandre impériale). Del Burgundijske Nizozemske, ki je bil v francoski posesti od leta 1384, se je s podpisom Madridske pogodbe leta 1526 in Cambraiske pogodbe leta 1529 priključil k Svetemu rimskemu cesarstvu.

Leta 1795 je bilo preostalo ozemlje znotraj Avstrijske Nizozemske vključeno v Francosko prvo republiko in je leta 1815 prešlo v novoustanovljeno Združeno kraljestvo Nizozemske. Nekdanja Grofija Flandrija, razen Francoske Flandrije, je edini del srednjeveškega Francoskega kraljestva, ki ni del sodobne Francije.

Ime

Izraza Flandrija in Flamska (nizozemsko Vlaanderen, Vlaams) izhajata verjetno iz frizijskih izrazov *flāndra in *flāmisk ( starofrizijsko flamsk), katerih koren je germanski *flaumaz in pomeni poplavo. Obalne dele Flandrije je od 3. do 8. stoletja dvakrat na dan poplavila plima Severnega morja, v tem času pa so obalo pogosto obiskovali frizijski trgovci z živino. Flandrija je bila naseljena verjetno večinoma s Frizijci.

Flandrijci so v pisnih virih prvič omenjeni v biografiji svetega Eligija (okoli 590-660) z naslovom Vita sancti Eligii. Delo je bilo napisano pred letom 684, vendar je znano šele od leta 725. V biografiji so omenjeni kot Flanderenses, ki živijo v Flandris.

Drugi jeziki