Enakomerno gibanje

Enakomérno gíbanje je takšno gibanje, pri katerem se hitrost telesa s časom ne spreminja ne po velikosti in ne po smeri, pospešek je torej enak nič. Zgled za enakomerno gibanje je premo enakomerno gibanje. Takemu gibanju lahko rečemo tudi nepospešeno gibanje.

Gibanje opisuje veja mehanike, imenovana kinematika.Primeri enakomernega gibanja so: kazalec na uri, padanje padalca, vožnja avtomobila z enako (nespremenjeno, konstantno) hitrostjo ...

  • glej tudi

Glej tudiVodik Ta članek s področja fizike je škrbina. Pomagaj Wikipediji in ga .
Drugi jeziki