Ekstenzivna količina

Ekstenzívna količína (tudi aditívna količína) je takšna fizikalna količina, ki se pri sestavljanju termodinamskih sistemov sešteva, če sistema s tem ne spremenimo. Vrednost ekstenzivne količine lahko izrazimo kot vsoto vrednosti za posamezne podsisteme obravnavanega sistema.

Zgledi ekstenzivnih količin so:

Nasprotje ekstenzivnih količin so intenzivne količine, ki so značilnost posameznega podsistema in se z velikostjo sistema ne spreminjajo. Deljenje ekstenzivne količine z drugo ekstenzivno količino v splošnem dá intenzivno količino, npr. masa deljena s prostornino (obe sta ekstenzivni količini) je gostota, ki je intenzivna količina.

Matematična definicija

Če je z označena množica intenzivnih količin, z pa množica ekstenzivnih količin, je funkcija ekstenzivna količina, če za vsak velja:

Ekstenzivne količine so torej homogene funkcije prvega reda glede na . Iz Eulerjevega izreka o homogenih funkcijah sledi:

Pri tem velja parcialni odvod po vseh parametrih razen . Velja tudi obrnjeno: vsaka funkcija, za katero velja zgornja relacija, je ekstenzivna.

Drugi jeziki