Aluminijev sulfat

Aluminijev sulfat
Aluminijev sulfat heksahidrat
IUPAC-imealuminijev sulfat
Identifikatorji
Številka CAS10043-01-3
PubChem24850
EINECS število233-135-0
RTECS številoBD1700000
SMILES
InChI
ChemSpider 23233
Lastnosti
Molekulska formulaAl2(SO4)3
Molekulska masa342,15 g/mol (brezvoden)
666.42 g/mol (oktadekahidrat)
Videzbela higroskopna kristalasta trdnina
Gostota2,672 g/cm3 (brezvoden)
1,62 g/cm3 (oktadekahidrat)
Tališče

770 °C, 1043 K, 1418 °F

Topnost (voda)31,2 g/100 mL (0 °C)
36,4 g/100 mL (20 °C)
89,0 g/100 mL (100 °C)
Topnostrahlo topen v etanolu in razredčenih mineralnih kislinah
Kislost (pKa)3,3-3,6
Lomni količnik (nD)1,47[1]
Struktura
Kristalna strukturamonoklinska (hidrat)
Termokemija
Standardna tvorbena
entalpija
ΔfHo298
-3440 kJ/mol
Nevarnosti
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 
Sorodne snovi
Drugi kationigalijev sulfat
magnezijev sulfat
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Aluminijev sulfat je kemijska spojina s formulo Al2(SO4)3. Topen je v vodi in se uporablja predvsem kot flokulant v pripravi pitne vode[2][3] in obdelavi odpadnih vod in v proizvodnji papirja.

Včasih se ga obravnava kot vrsto galuna, čeprav to ni. Galuni dvojni sulfati s splošno formulo AM(SO4)2•12H2O, v kateri je A enovalenten kation (K+ ali NH+
4
), K pa trovalenten kovinski kation, na primer Al3+.[4] Brezvodni aluminijev sulfat se v naravi pojavlja kot zelo redek mineral miloševičit. Njegova nahajališča so predvsem vulkanska okolja in tleče deponije premogovniške jalovine. Aluminijev sulfat se redko, če sploh, pojavlja v brezvodni obliki. Tvori veliko hidratov, od katerih sta najpogostejša heksadekahidrat Al2(SO4)3•16H2O in oktadekahidrat Al2(SO4)3•18H2O. Heptahidrat ([Al(H2O)6]2(SO4)3•5H2O) je mineral alunogen.

Drugi jeziki