Zoznam štátov podľa štátneho zriadenia

Štáty a ich formy vlády.

██ prezidentská republika – plný prezidentský systém

██ prezidentská republika – riadiaci prezident spojený s parlamentom

██ poloprezidentská republika

██ parlamentná republika

██ parlamentná konštitučná monarchia

██ konštitučná monarchia

██ absolutistická monarchia

██ štáty s jedinou vládnucou stranou

██ vojenská diktatúra

Mapa štátov. ktoré boli v prieskume inštitúcie Freedom House [1] z roku 2006 označené za volené demokracie.

Toto je zoznam štátov rozdelených podľa politického zriadenia.

Iné jazyky