Watthodina

Watthodina (značka Wh) je jednotka energie. Zodpovedá práci stroja s výkonom jeden watt po dobu jednej hodiny, tzn. 3 600 joulom.[1]

Watthodina nepatrí do sústavy SI, hoci je odvodená od jednotky watt. Jednotkou energie sa v sústave SI stala jednotka joule, ktorá zodpovedá jednej wattsekunde.

V energetike sa pre účely merania dodanej/spotrebovanej energie najčastejšie používa jej násobok kilowatthodina, kWh, zodpovedajúca 1 000 watthodinám (3 600 000 joulom, alebo 3,6 megajoulom). Ide teda o energiu, spotrebovanú spotrebičom s konštantným príkonom jeden kilowatt, pracujúcim po dobu jednej hodiny.

Násobky

V praxi sa často používajú násobky tejto jednotky, napr.:

  • kWh – kilowatthodina (103 Wh = 3,6×106 J = 3,6 MJ)
  • MWh – megawatthodina (106 Wh = 3,6×109 J = 3,6 GJ)
  • GWh – gigawatthodina (109 Wh = 3,6×1012 J = 3,6 TJ)
  • TWh – terawatthodina (1012 Wh = 3,6×1015 J = 3,6 PJ)
Iné jazyky
bosanski: Vatsat
čeština: Watthodina
Deutsch: Wattstunde
Ελληνικά: Βατώρα
español: Vatio-hora
suomi: Wattitunti
hrvatski: Vatsat
italiano: Wattora
português: Watt-hora
română: Watt-oră
srpskohrvatski / српскохрватски: Vatsat
svenska: Wattimme
українська: Ват-година