Vlastné imanie

Vlastné imanie (iné názvy: vlastný kapitál, vlastné zdroje, rozdiel majetku a záväzkov, vlastné zdroje krytia majetku, vlastné zdroje krytia, vlastné zdroje majetku; v rozpočtových organizáciách: fondy) je v súvahe rozdiel medzi hodnotou celej strany aktív a hodnotou záväzkov v širšom zmysle (vrátane hodnoty časového rozlíšenia na strane pasív). Vyjadruje nárok na majetok podniku po odpočítaní všetkých jeho účtovných dlhov.

Skladá sa (podľa slovenských predpisov) z týchto častí:

  • zdroj

Zdroj

  • KOTULIČ, Rastislav. Finančná analýza podniku. Bratislava : Iura edition, 2010. 238 s. (Ekonómia.) 9788080783426.
Iné jazyky
Afrikaans: Ekwiteit
Deutsch: Eigenkapital
Ελληνικά: Ίδια κεφάλαια
eesti: Omakapital
français: Capitaux propres
עברית: הון עצמי
magyar: Saját tőke
Bahasa Indonesia: Ekuitas (keuangan)
íslenska: Eigið fé
Bahasa Melayu: Ekuiti (kewangan)
Nederlands: Eigen vermogen
română: Capital propriu
svenska: Eget kapital
中文: 股東權益