VO2 max

VO2 max (maximálna rýchlosť spotreby kyslíka) je jeden z najlepších ukazovateľov aeróbnej výkonnosti. Uvádza sa ako relatívna rýchlosť, ktorá udáva množstvo kyslíka spotrebovaného v mililitroch na kilogram telesnej hmotnosti za minútu (ml.kg-1.min-1). Môže sa však uvádzať aj ako absolútna rýchlosť v litroch kyslíka za minútu (l.min-1). Čím je hodnota vyššia, tým viac kyslíka sa dostane do svalov. Kyslík je pre svalovú činnosť nevyhnutný. Z toho vyplýva, že čím viac kyslíka sa do svalov dostane, tým vyššia je aeróbna výkonnosť. Názov VO2 max je odvodený od V - objem, O2 - kyslík a max - maximum.

Hodnota VO2 max je faktor informujúci o telesnej výkonnosti športovca. Nemení sa lineárne s hmotnosťou človeka. Mohutnejší a ťažší športovci, ako sú napríklad veslári, dosahujú nižšie hodnoty ako napríklad šľachovití bežci. Okrem toho je každý jedinec jedinečný, má inú stavbu tela a iné predispozície. Preto nemusí vždy platiť úmera: vyššie VO2 max - vyššia výkonnosť.

Vplyv na výšku VO2 max

Výšku tohto ukazovateľa ovplyvňuje až z 50% dedičnosť a to hlavne výkonnosť srdca a schopnosť krvného obehu prenášať kyslík. Ostatok možno ovplyvniť vhodne určeným a pravidelným tréningom. Taktiež záleží aj na kapacite pľúc športovca. Malé pľúca nie sú schopné zásobiť svaly potrebným množstvom kyslíka. Kapacita pľúc takisto hodnota, ktorá sa dá zväčšiť tréningom, napríklad plávaním pod hladinou. Nemalou mierou prispieva k výške VO2 max aj fyziológia svalov (do akej miery sú svaly schopné zúžitkovať kyslík). Medzi ďalšie faktory patria: pohlavie, tréning, zmeny v nadmorskej výške, srdcový výdaj, difúzna kapacita pľúc, hustota kapilár atď. Ak jeden z týchto faktorov zlyhá, celý systém stráca schopnosť normálne fungovať.

Výšku VO2 max môže ovplyvniť aj hormón erytropoetín, skrátene EPO, ktorý podporuje tvorbu červených krviniek a tým aj výkonnosť. Jeho vnútrožilové podávanie sa využíva ako doping najmä v cyklistike.

Iné jazyky