VO2 max

VO2 max (maximálna rýchlosť spotreby kyslíka) je jeden z najlepších ukazovateľov aeróbnej výkonnosti. Uvádza sa ako relatívna rýchlosť, ktorá udáva množstvo kyslíka spotrebovaného v mililitroch na kilogram telesnej hmotnosti za minútu (ml.kg-1.min-1). Môže sa však uvádzať aj ako absolútna rýchlosť v litroch kyslíka za minútu (l.min-1). Čím je hodnota vyššia, tým viac kyslíka sa dostane do svalov. Kyslík je pre svalovú činnosť nevyhnutný. Z toho vyplýva, že čím viac kyslíka sa do svalov dostane, tým vyššia je aeróbna výkonnosť. Názov VO2 max je odvodený od V - objem, O2 - kyslík a max - maximum.

Hodnota VO2 max je faktor informujúci o telesnej výkonnosti športovca. Nemení sa lineárne s hmotnosťou človeka. Mohutnejší a ťažší športovci, ako sú napríklad veslári, dosahujú nižšie hodnoty ako napríklad šľachovití bežci. Okrem toho je každý jedinec jedinečný, má inú stavbu tela a iné predispozície. Preto nemusí vždy platiť úmera: vyššie VO2 max - vyššia výkonnosť.

Iné jazyky