Výroba (proces)

Výroba (iné názvy: vyrábanie, vyrobenie, produkcia, produkovanie, vyprodukovanie) je ľuďmi organizovaný proces premeny vstupov na hmotné statky (v širšom zmysle aj služby) určené na nejaký úžitok (uspokojenie potreby).

Rozlišuje sa: priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba, remeselná výroba a umelecká výroba.