Special Air Service

Príslušníci SAS v severnej Afrike počas druhej svetovej vojny

Special Air Service (doslova "Špeciálna letecká služba"), v skratke SAS, je jednou zo špeciálnych jednotiek Britskej armády.

SAS je dôležitou súčasťou zvláštnych síl Spojeného kráľovstva. Medzi ďalšie jednotky patrí: Special Boat Service (SBS), Special Reconnaissance Regiment (SRR) a Special Forces Support Group (SFSG).

Dejiny

Pôvodne bola výsadkovým práporom britskej armády. Vznikla počas druhej svetovej vojny ako jednotka pre rozličné a špeciálne spravodajské operácie. Koncom 60. rokov sa začala nasadzovať aj v protiteroristických akciách, najmä v Severnom Írsku. V roku 1958 boli jednotky SAS nasadené v Ománe, v roku 1963 na Borneu. V polovici 70. rokov bol vytvorený 22. pluk SAS, ktorého úlohou je výhradne boj s terorizmom. Dostal názov Counter revolutionary warfare squadron, ale známejšie je jeho neoficiálne pomenovanie - Special projects team. Tento oddiel nie je personálne stálou jednotkou, každých šesť mesiacov sa v ňom striedajú pododdiely SAS. K najznámejším protiteroristickým akciám pluku patrilo oslobodenie rukojemníkov na iránskom veľvyslanectve v Londýne v máji 1980. Jednotky SAS boli nasadené vo falklandskej vojne v roku 1982 a ďalších nasledujúcich lokálnych konfliktoch.

V dnešnej dobe sa SAS skladá zo štyroch plukov a spolu má asi 2100 mužov.

Kritériá výberu členov sú veľmi prísne. Záujemcovia musia mať už za sebou službu v iných jednotkách britskej armády. Výber uchádzačov sa uskutočňuje v Hereforde a previerky trvajú mesiac. Potom nasleduje dvojtýždňový pokračovací výcvik a šesťtýždňový bojový výcvik v brunejskej džungli. Ďalší výcvik prebieha v arktických a púštnych podmienkach.


Iné jazyky