Pomerný volebný systém

Pomerný volebný systémje mladším typom ako väčšinový volebný systém, používa sa aj na Slovensku, aj vo väčšine európskych krajín pri voľbách do dolných komôr parlamentu. Systém pomerného zastúpenia lepšie odzrkadľuje rozloženie politických síl v štáte.

  • znaky pomerného volebného systému
  • pozri aj

Znaky pomerného volebného systému

  • veľké a viacmandátové volebné obvody
  • kandidujú politické strany, nie priamo jednotliví kandidáti

rozdeľovanie mandátov obvykle prebieha v niekoľkých kolách (skrutíniách). Na Slovensku sa používa modifikovaná D'Hondtova metóda. Ide o systém (vzorec) na prerozdeľovanie mandátov v zastupiteľskom zbore.

Vzorec: Q = N/n (n = 1,2,3,...)

Q - kvóta (volebné číslo),

N - počet platných hlasov každej strany.

Počet platných hlasov každej strany je postupne delený radom čísel od 1. Zo všetkých podielov je vybraných toľko najvyšších, koľko mandátov sa rozdeľuje. Mandáty sú pri tejto metóde rozdelené v prvom skrutíniu. Pri pomernom volebnom systéme hrá dôležitú úlohu volebná klauzula, označovaná aj ako prah zvoliteľnosti. Je to percentuálne vyjadrenie počtu hlasov, ktoré musí politická strana získať, aby vôbec získala mandát v zastupiteľskom orgáne. Zabraňuje prílišnej pluralite a roztrieštenosti strán v parlamente. Obvykle je to 5%, existujú však aj prípady, keď je volebná klauzula vyššia alebo neexistuje vôbec.

Iné jazyky
العربية: تمثيل نسبي
Bahasa Indonesia: Perwakilan berimbang
日本語: 比例代表制
한국어: 비례대표제
Bahasa Melayu: Perwakilan berkadar
occitan: Proporcionala
srpskohrvatski / српскохрватски: Proporcionalni izborni sistem
Tiếng Việt: Đại diện tỷ lệ