Pevnosť (materiál)

Pevnosť je schopnosť materiálu odolať vonkajšej alebo vnútornej sile bez toho, aby bol porušený. Rozlišuje sa:


Udávanie pevnosti

Na udanie pevnosti sa používa viacero údajov:

  1. Medza proporcionality — je najväčšia sila, ktorou je možné materiál namáhať tak, aby bola závislosť napätia a pomernej deformácie lineárna — platí Hookov zákon.
  2. Medza pružnosti (elasticity) — najväčšia sila, ktorou je možné materiál namáhať tak, aby sa po konci namáhania vrátil do pôvodného stavu. Určuje hranicu medzi elastickou a plastickou deformáciou. Vzťah medzi silou a natiahnutím je už nelineárny avšak s nelinearitou menšou ako 0,2 %.
  3. Medza klzu — alebo aj medza prieťažnosti (pri zaťažení ťahom) a medza stlačiteľnosti (pri zaťažení tlakom) je zaťaženie, pri ktorom sa materiál začne nevratne (plasticky) deformovať, aj keď prestane pôsobiť záťaž, nenadobudne materiál pôvodnú dĺžku.
  4. Medza pevnosti — maximálne zaťaženie vedúce k porušeniu materiálu.

Medza klzu a medza pevnosti sa udávajú v technických tabuľkách a slúžia na výpočet pevnosti súčiastok a konštrukcií. Všetky sa udávajú v pascaloch, [Pa]alebo v [MPa], napr. bežná oceľ má pevnosť 150 až 450 MPa.

Iné jazyky
čeština: Pevnost (fyzika)
suomi: Lujuusoppi
Gaeilge: Righneas
Bahasa Indonesia: Kekuatan bahan
日本語: 材料力学
한국어: 재료역학
Nederlands: Sterkteleer
norsk nynorsk: Fastleikslære
srpskohrvatski / српскохрватски: Nauka o čvrstoći
Simple English: Strength of materials
slovenščina: Trdnost
Türkçe: Mukavemet
українська: Опір матеріалів
Tiếng Việt: Sức bền vật liệu
中文: 材料力学