Oddelenie (taxonómia)

Oddelenie (lat. divisio) je:

  • a) častejšie: taxonomická kategória rastlín a húb, ktorá je ekvivalentom kategórie kmeň u živočíchov. Označuje sa koncovkou -phyta (napr. Bryophyta), u húb – mycota.
  • b) zriedkavejšie: taxonomická kategória medzi kategóriami kmeň a podkmeň
  • pozri aj
Iné jazyky