Nitovanie

Detail pravdepodobne najznámejšej nitovanej konštrukcie - Eiffelovej veže

Nitovanie je spôsob vytvárania nerozoberateľných spojení materiálov, najčastejšie plechov, alebo plátov. Pri spojení sa využije plastická deformácia jednej zo spájaných častí, alebo špeciálnej spojovacej súčasti - nitu. Ak sa časti spájajú priamo, nitovanie sa nazýva priame. Ak sa pri spájaní využíva nit ide o nepriame nitovanie. Spojenie je nerozoberateľné, pretože sa nedá rozobrať bez porušenia nitu, alebo jednej zo spájaných súčiastok. Deformácia sa vytvorí ručne, alebo strojovo za tepla alebo za studena v závislosti od typu výroby, veľkosti použitých nitov a pevnosti použitých materiálov.

Iné jazyky