Mesto určené vládnym nariadením

Poloha jednotlivých miest s originálnym japonským popisom

Mesto určené vládnym nariadením je japonské mesto, ktoré má viac ako 500-tisíc obyvateľov, má dôležitú ekonomickú a priemyselnú funkciu a považuje sa za dôležité mesto.

Iné jazyky
Bahasa Indonesia: Kota terpilih (Jepang)