Kresťanský socializmus

Kresťanský socializmus je učenie zdôvodňujúce možnosť spojenia kresťanských ideí so socializmom na základe toho, že socialistické idey obsahujú už evanjeliá.

Kresťanský socializmus hlása zmierenie tried, kresťanskú lásku a idey premeny spoločnosti mravným zdokonaľovaním ľudí. Vznikol v prvej polovici 19. storočia.

Poprední kresťanskí socialisti

 • Thomas J. Hagerty
 • Karl Barth
 • Robert Malachy Burke
 • Dorothy Day
 • Hugo Chávez
 • Thomas Hughes
 • John Ludlow
 • Charles Kingsley
 • Frederick Maurice
 • F. O. Matthiessen
 • R. H. Tawney
 • Paul Tillich
 • Cornel West
 • Percy Dearmer
 • Dorothee Soelle
 • Juergen Moltmann
 • Tommy Douglas
 • Diane Drufenbrock
 • Keir Hardie
 • Martin Luther King – pravdepodobne najslávnejší kresťanský socialista
 • Tony Blair
Iné jazyky