Kresťanská demokracia

Kresťanská demokracia je politická ideológia, ktorá v sebe kombinuje prvky kresťanstva a demokracie. Vznikla v 19. storočí v Európe pod vplyvom konzervativizmu a katolíckeho sociálneho učenia. Pomerne špecifické postavenie majú kresťanskodemokratické strany v Škandinávii, ktoré na rozdiel od väčšiny "sesterských" strán vzišli z protestantského prostredia. Ich vznik bol reakciou na sekularizáciu spoločnosti po druhej svetovej vojne.

Vývoj

Pojem kresťanská demokracia sa prvý raz objavil v spojitosti s francúzskou revolúciou a debatami o budúcnosti katolicizmu v novej politike demokratických štátov. Vatikán bol proti akejkoľvek liberalizácii, spájajúcej sa s hrozbou pre postavenie cirkvi, neskôr však začal katolícky liberálny prúd v kresťanskej demokracii priamo podporovať. [1]

Najsilnejšie postavenie si vybudovali kresťanskodemokratické strany v krajinách, ktoré už boli čiastočne sekularizované - najúspešnejšie boli v Beneluxe. Aj tam však začali oslabovať od sedemdesiatych rokov 20.storočia, v súvislosti s oslabením tradičných blokov - kresťanskodemokratického a sociálnedemokratického a preferenciou iným politických tém u občanov. [2]

Napriek výzve sekularizácie je stále vplyvnou ideológiou v Európe a v Latinskej Amerike. V politickej praxi zastáva kresťanská demokracia konzervatívny pohľad na kultúru, spoločnosť a morálku ( sociálny konzervativizmus), avšak v ekonomickej oblasti presadzuje sociálne trhové hospodárstvo, teda väčšinou predstavuje takzvaný stredný prúd.

Iné jazyky
Bahasa Indonesia: Demokrasi Kristen
Nederlands: Christendemocratie
português: Democracia cristã
srpskohrvatski / српскохрватски: Hrišćanska demokratija