Idomeneus (syn Priama)

Idomeneus alebo Ídomeneus (starogr. ἸδομενεύςIdomeneus/iný prepis:Ídomeneus, lat. Idomeneus) je v gréckej mytológii syn trójskeho kráľa Priamosa a jednej z jeho mnohých manželiek.[1]

Jeho otec Priamos mal päťdesiat synov a mnoho dcér, niektoré s Hekabou a mnohé ich mal s inými manželkami, alebo konkubínami.[2] Podľa antického autora Apollodora z Atén, bol Idomeneus synom Priama a niektorej jeho manželky.[1]

  • referencie a bibliografia

Referencie a bibliografia

  1. a b Apollodoros, Bibliotheca, 3,12,5.
  2. Lesley Adkins & Roy A. Adkins. Starověké Řecko. Praha : Slovart, 2011. 978-80-7391-580-3. S. 342.
Iné jazyky