Hustota

Hustota môže byť:

 • všeobecne:
  • množstvo niečoho v meranej jednotke, napr. hustota zaľudnenia, hustota populácie, hustota zástavby
  • tesnosť nahromadenia, neriedkosť, koncentrovanosť
  • vyjadrenie tuhšej konzistencie, súboru tesne zoskupených čiastok
 • vo fyzike:
 • v matematike:
  • v topológii: pozri hustota (topológia)
  • o prvoideáli alebo prvočísle: pozri hustota (teória čísiel)
  • v teórii grafov: pozri hustota (teória grafov)
  • relatívny invariant
 • v štatistike: hustota rozdelenia (funkcia hustoty)
 • v medicíne pri zobrazovacích metódach v diagnostike alebo pri určovaní správnej hmotnosti jedinca: skrátene hustota tkaniva (napr. pri opisoch vyšetrení počítačovou tomografiou sa mení so stupňom absorpcie röntgenového žiarenia tkanivom (hyperdenzita - vyšší stupeň absorpcie, hypodenzita - nižší stupeň) alebo pri mamografii hustota žľazového tkaniva prsníkov)


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosíme, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.
Iné jazyky