Gréckokatolícka cirkev v Chorvátsku

Článok zo série
Východné katolícke cirkvi
DebateBetweenCatholicsAndOrientalChristiansInThe13thCenturyAcre1290.jpg
Tradícia alexandrijská
Etiópsko-eritrejská · Koptská
Tradícia antiochijská
Maronitská · Sýrska · Sýrsko-malankarská
Tradícia arménska
Arménska
Tradícia chaldejská
Chaldejská · Sýrsko-malabarská
Tradícia konštantínopolská
Albánska · Bieloruská · Bulharská
Chorvátska · Italo-albánska
Macedónska · Maďarská
Melchitská · Rumunská · Rusínska
Ruská · Slovenská · Ukrajinská
Gréckokatolícka katedrála v Križevci

Gréckokatolícka cirkev v Chorvátsku je jednou z východných katolíckych cirkví byzantského obradu.

Prví gréckokatolíci na území Chorvátska boli Srbi žijúci na území Chorvátska, ktorí dostali v r. 1611 biskupa. Jeho sídlo bolo v marčianskom monastieri. Tento biskup bol iba vikárom latinského biskupa v Záhrebe. Až v r. 1777 dostali Srbi v Chorvátsku vlastného biskupa, ktorého sídlom sa stalo Križevci.

Po vzniku Juhoslávie eparchia Križevci zahŕňala všetkých gréckokatolíkov na jej území a bola etnicky rôznorodá (Srbi, Rusíni, Ukrajinci, Macedónci a Rumuni).

V súčasnosti, po rozpade Juhoslávie, sú už niekedy gréckokatolíci v Macedónsku, pre ktorých bol vytvorený exarchát, považovaní sa osobitnú cirkev sui iuris. Podobne sa niekedy začínajú považovať sa osobitnú cirkev sui iuris aj gréckokatolíci v exarcháte pre Srbsko a Čiernu Horu.

  • externé odkazy
Iné jazyky