George Edward Moore

George Edward Moore (* 4. november 1873, Londýn – † 24. október 1958, Cambridge) bol anglický filozof, jeden zo zakladateľov analytickej filozofie; predstaviteľ neorealizmu.

V rokoch 1925-39 pôsobil ako profesor v Cambridgei, počas rokov 1940-44 pôsobil ako hosťujúci profesor v USA. V rokoch 1921-47 vydával časopis Mind.

Mooreovým najvýznamnejším prínosom do filozofickej diskusie bolo objasňovanie výpovedí ostatnych filozofov, a síce takých vyrokov, ktroé sa mu zdali byť paradoxné. Podnetom pre filozofovanie sa teda Moorovi nestali problémy sveta alebo vied, ale to, čo o nich vypovedali iní filozofi. Mierou jeho kritiky bol common sense, suma presvedčení, ktoré ľudia už neustále vo svojom každodennom živote považujú za pravdivé.

Jeho obhajoba common sensu proti filozofickým tézam, ktoré mu odporovali, viedla pozdejšie Moora k analýzam významu mienok účinkujúcich v každodennom živote ľudí.

Dielo

  • Refutation of Idealism, 1903
  • Principia Ethica, 1903
  • Ethics, 1912
  • Philosophical Studies, 1922
  • A Defence of Common sense, 1924
  • Philosophical Papers, 1959
  • Commonplace Book of G. E. Moore, 1919-53, 1962
  • Lectures on Philosophy, 1966
Iné jazyky